TUNTUTAN #1:

Moratorium pembalakan serta-merta dan pengkajian semula undang-undang pembalakan yang komprehensif bagi membendung pembalakan haram dan tidak mampan.

TUNTUTAN #2

Dasar pengangkutan awam yang meliputi aspek perancangan bandar secara mampan dan berpaksikan pejalan kaki secara mampan dan berpaksikan pejalan kaki.

TUNTUTAN #3

Pelaksanaan dasar fiskal, termasuk instrumen cukai karbon (carbon tax) dan penggunaan instrumen kewangan alam sekitar, terutamanya instrumen ecological fiscal transfer.

TUNTUTAN #4

Rombakan undang-undang sektor pertanian dan pelaksanaan dasar pertanian berfokuskan petani kecil moden dan hak-hak petani kecil untuk menjamin keselamatan makanan negara.

Tuntutan #5

Komitmen kerajaan untuk menjana 50% keperluan tenaga di bangunan-bangunan kerajaan dengan tenaga boleh diperbaharui (renewable energy).